Klubbat och klart 26 januari 2021

Borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande Lars Vikinge (C) sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde 26 januari 2021.

Inga videor

Kommunfullmäktige 2 mars 2021
Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 2 mars 2021.
F/activist Joana Santos tipsar
Joana Santos är en så kallad f/activist (fashion activist) och här delar hon med sig av tips för en hållbar garderob.
Undersköterskan Susanne vaccinerar sig mot covid-19
Undersköterskan Susanne är en av dem inom Linköpings vård- och omsorgsverksamheter som nu har fått möjligheten att vaccinera sig mot covid-19 – och tagit den. Här delar hon med sig av sina tankar kring vaccineringen.
Klubbat och klart 9 februari 2021
Lars Vikinge (C) sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde 9 februari 2021.
Kommunfullmäktige 9 februari 2021
Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 9 februari 2021.
Klubbat och klart 26 januari 2021
Borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande Lars Vikinge (C) sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde 26 januari 2021.
Kommunfullmäktige 26 januari 2021
Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2021.
Föreläsning: energieffektivisering
Föreläsning med Peter Karlsson om energieffektivisering.
Borgmästarens nyårstal 2020
Linköpings borgmästare Lars Vikinge sänder oss en nyårshälsning.
Nya simhallen
Här kan du se vad som hänt under hösten med bygget av den nya simhallen.
KF-sammanfattning 8 december 2020
Lars Vikinge (C), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande, sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde 8 december 2020.
Kommunens stora asfaltsinventering är klar
I slutet av 2018 påbörjades en inventering och skadebedömning av samtliga gator och gång- och cykelvägar där kommunen är väghållare. Nu, 2020, är den inventeringen klar.
Kommunfullmäktige 8 december 2020
Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december 2020.
Föreläsning - Ljussättning och smart belysning
Föreläsning med ljusdesigner Johan Röklander om ljussättning och smart belysning. Från november 2020.
Framtidens lekmiljö
I Magistratshagen i Linköping finns framtidens lekmiljö.