Här flyttas träden

Sju träd flyttas från Vallastaden till en närliggande park.

Taggar

Inga videor

Hur går planeringen av framtidens Linköping till?
Hur går det till när översiktsplaner och detaljplaner tas fram i Linköpings kommun?
Här flyttas träden
Sju träd flyttas från Vallastaden till en närliggande park.
KF-sammanfattning 25 augusti 2020
Lars Vikinge (C), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande, sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde 25 augusti 2020.
Kommunfullmäktige 25 augusti 2020
Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2020.