Kommunfullmäktige den 27 april 2021

Se hela kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2021.

Inga videor

Simhallsbygget från ovan - december 2021
Se hur Linköpings nya simhall växer fram från luften. Bilderna är tagna i december 2021.
Klubbat och klart - 7 december 2021
Lars Vikinge (C), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande, sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2021.
Kommunfullmäktige 7 december 2021
Följ kommunfullmäktiges sammanträde 7 december 2021.
Snöröjning på gatuparkeringar
Så här arbetar vi med vinterunderhåll på gatuparkeringar.
Vad är snömodd?
Hur arbetar kommunen med snöröjning och vad är egentligen snömodd?
Snöröjning på gång- och cykelvägar
Så här arbetar vi med vinterunderhåll på gång- och cykelvägar.
Snöröjning i Linköping
När snön faller över hela Linköping samtidigt gäller det att prioritera. Så här arbetar vi med vinterunderhåll.
Klubbat och klart - 23 november 2021
Lars Vikinge (C), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande, sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2021.
Kommunfullmäktige 23 november 2021
Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2021.
Trender och utveckling för handel och service i Linköping
Årets Handelsrapport presenteras och svarar på hur det går för handeln och servicenäringen i Linköping. Kommunen, fastighetsägare och näringsliv ger sin bild av nuläget, trender och utvecklingspotential för att fortsätta vara en attraktiv handelsstad i framtiden.
Klubbat och klart - 26 oktober 2021
Lars Vikinge (C), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande, sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2021.
Kommunfullmäktige 26 oktober 2021
Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2021.