Lnköpings kulturskola-SAXOFON.mp4

Lnköpings kulturskola-SAXOFON.mp4

Inga videor

Hur går planeringen av framtidens Linköping till?
Hur går det till när översiktsplaner och detaljplaner tas fram i Linköpings kommun?
Här flyttas träden
Sju träd flyttas från Vallastaden till en närliggande park.
KF-sammanfattning 25 augusti 2020
Lars Vikinge (C), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande, sammanfattar kommunfullmäktiges sammanträde 25 augusti 2020.
Kommunfullmäktige 25 augusti 2020
Följ kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2020.