Sökresultat: budget

Inga videor hittades

Tre tips på hur du skapar en budget
Budget- och skuldrådgivarna delar med sig av tre enkla tips på hur du skapar din egen budget.
Tre tips för att få pengarna att räcka längre
Budget- och skuldrådgivarna delar med sig av tre tips för att få pengarna att räcka längre.
KF-sammanfattning 26 november 2019
Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar nämndernas internbudgetar som klubbades på kommunfullmäktiges sammanträde 26 november 2019.
Budgeten för 2019
Tillträdande kommunstyrelseordförande Niklas Borg (M) berättar om några av de satsningar som ingår i budgeten för 2019.
Budget 2018 - Bildningsnämnden
Bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L) berättar vilka områden som man kommer prioritera under 2018 och vad som kommer att bli den största utmaningen under det kommande året.
Budget 2018 - Valnämnden
Valnämndens ordförande Niklas Nåbo (S) berättar vilka områden som man kommer prioritera under 2018 och vad som kommer att bli den största utmaningen under det kommande året.
Budget 2018 - Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämndens ordförande Gunnar Gustafsson (MP) berättar vilka områden som man kommer prioritera under 2018 och vad som kommer att bli den största utmaningen under det kommande året.
Budget 2018 - Kultur och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) berättar vilka områden som man kommer prioritera under 2018 och vad som kommer att bli den största utmaningen under det kommande året.
Budget 2018 - Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L) berättar vilka områden som man kommer prioritera under 2018 och vad som kommer att bli den största utmaningen under det kommande året.
Budget 2018 - Socialnämnden
Socialnämndens ordförande Elisabeth Gustafsson (S) berättar vilka områden som man kommer prioritera under 2018 och vad som kommer att bli den största utmaningen under det kommande året.
Budget 2018 - Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Jakob Björneke (S) berättar vilka områden som man kommer prioritera under 2018 och vad som kommer att bli den största utmaningen under det kommande året.
Budget 2018 - Utförarnämnden
Utförarnämndens ordförande Birgitta Rydhagen (MP) berättar vilka områden som man kommer prioritera under 2018 och vad som kommer att bli den största utmaningen under det kommande året.
Budget 2018 - Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) berättar vilka områden som man kommer prioritera under 2018 och vad som kommer att bli den största utmaningen under det kommande året.