Sökresultat: frivilligcentrum

Inga videor

Gerd Jörbo söker fler gode män
Gerd Jörbo jobbar på överförmyndarenheten i Linköpings kommun och söker fler som vill bli god man.
Younis Qaderi vill att fler ska bli gode män
Younis Qaderi jobbar på överförmyndarenheten i Linköpings kommun och söker fler gode män.
Möt Ricard Sandell – god man
Ricard Sandell är god man i Linköpings kommun.
Möt Jesper Brüde - god man
Jesper Brüde är god man i Linköpings kommun.
Möt Emelie Åbom – god man
Emelie Åbom är god man i Linköpings kommun.