Sökresultat: historia

Inga videor hittades

Linköpings hamn
Linköping hade en gång i tiden en hamn. Dan Malmsten på stadsarkivet berättar här dess glömda historia.
Linköpings stadshus 150 år
2014 fyllde stadshuset 150 år. Dan Malmsten på Linköpings stadsarkiv har grävt djupt i bildarkiven för att kunna skildra husets långa historia.
Fullmäktige 150 år - textad
Under 2013 fyllde kommunfullmäktige 150 år. Gunnar Elfström, före detta stadsantikvarie i Linköpings kommun, berättar om fullmäktiges långa historia.
Fullmäktige 150 år
Under 2013 fyllde kommunfullmäktige 150 år. Gunnar Elfström, före detta stadsantikvarie i Linköpings kommun, berättar om fullmäktiges långa historia.