Sökresultat: utveckling

Inga videor

Trender och utveckling för handel och service i Linköping
Årets Handelsrapport presenteras och svarar på hur det går för handeln och servicenäringen i Linköping. Kommunen, fastighetsägare och näringsliv ger sin bild av nuläget, trender och utvecklingspotential för att fortsätta vara en attraktiv handelsstad i framtiden.
Samråd fördjupad översiktsplan Malmslätt
Kort film om den framtagna planen med samrådsperiod 12 april-11 juni 2021.
Övergångar
Sebastian ska börja förskoleklass och har förväntningar och funderingar inför skolstarten… Filmen handlar om Övergångar och tankar funderingar som barn har inför en kommande skolstart på ett nytt stadie. Barn och ungdomar gör många övergångar under sin skoltid. Just den här filmen visar övergången från förskola till förskoleklass.
Välkommen till Årets studentstad
Linköping har utsetts till Årets studentstad 2016/2017 av Sveriges förenade studentkårer, SFS. I den här filmen visar några av stadens studenter vad Linköping har erbjuda för dig som vill studera här.
Så går vi framåt!
Den här filmen beskriver hur Socialförvaltningen arbetar med LEAN som utvecklingskoncept.